Palais royal
Diaporama :  
Vitesse : sec.
65/96 (CZ04-017.jpg)